Anasayfa

Sosyal sorumluluk

Firmamız sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında üniversite, dernek, vakıf ve diğer STK'lar ile projeler yürütmektedir. Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ile yürütülen "Engellilere Yardım Projesi", "Kütüphane Projesi", Sapanca Kurtköy'de yürütülen "Yoksullara Yardım Projesi" bu çalışmalardan bazılarıdır.

Sosyal sorumluluk projelerimiz

Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kütüphane Projesi: Öğrencilerin ihtiyaç duydukları kaynaklara ulaşabilmeleri için bölüm içinde fiziki ortamı kuvvetli bir kütüphane oluşturulması çalışmaları yürütülmüştür. Bölüm öğretim üyeleri kontrolünde yürütülen projeden yaklaşık 1000 öğrenci faydalanmaktadır.

Kurtköy Yoksullara Yardım Projesi: Sapanca Kurtköy'de muhtaç durumda olan kişilerin muhtaçlıktan kurtulması için, Sakarya Üniversitesi, Sakarya SGK İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen projedir.

Engellilerin Yaşama Katılma Projesi: Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü öğrencilerinin yürüttüğü, engellilerin Yaşama katılımı projesine sosyal sorumluluk çerçevesinde destek verilmektedir.