Anasayfa

İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM POLİTİKAMIZ

İnsan Kaynakları Yönetimi politikamız şirket hedeflerini ve çalışanlarımızın hedeflerini orta ve uzun vadede birleştirerek oluşturulur ve uygulanır

Sorumluluk almanın, katılımcılığın ve yaratıcılığın özendirildiği dinamik, iletişimi kolaylaştırıcı, yalın ve iyi işleyen bir organizasyon yapısı sağlanır.

Çalışanlarımızın yetişmesine, kendini geliştirmesine, başarılı olmasına ve yükselmesine olanak sağlayacak sistemler (kariyer planlaması) oluşturulur.

Çalışanların kurum kültürünün bir parçası olduklarını hissetmelerini sağlayacak ve şirkete aidiyetlerini arttıracak etkin ödüllendirme sistemleri uygulanır.

Çalışanlarımızın motivasyonu ve mutluluğu ön planda tutulur.

Şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlenir.

Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilir.

Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlanır.

İşe alım sürecinde temel amaç, şirketin vizyon, misyon, kültür ve stratejileri doğrultusunda doğru işe doğru bireyi seçmek, pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere ve yeterliliklere sahip adayları şirketimize kazandırmaktır.

İşe Alım Süreci

  • İhtiyaç duyulan insan kaynağının nitelik ve yetkinliklerinin belirlenmesi,
  • İşe alım sürecinde yararlanılacak tekniğin belirlenmesi ve planlama,
  • İlan (internet, basın, İş-Kur),
  • Adaylar ile ön görüşme (mülakat),
  • Referans kontrolü
  • İşe başlatma
İşe alım formu için tıklayın